products
Check Valves

Check Valves

Check Valves

Backventiler har som huvuduppgift att släppa igenom flöde i en riktning samt att blockera flödet i motsatt riktning. Beroende på applikation så finns det ett flertal olika funktionsprinciper för att få en långvarigt fungerande process.

CSD

C26

DDC

CVD