facebook  linkedin  instagram

TÄTNINGAR

 
 

V-ringar & Gammaringar

v-ringV-ringens huvudfokus är att täta fettet och skydda
mot kontaminering av damm, vatten och andra icke önskade media