products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

Kilslidventiler

Kilslidventiler

En kilslidsventil är en flervarvig ventil som reglerar ett flöde genom att kilen pressas eller släpper från sitt säte. Det är för kilslidsventiler likt för alla ventiler viktigt att ta hänsyn till alla processförhållande vid valet. Dessa ventiler har fullt genomlopp i öppet läget vilket medför låga tryckfall över ventilen.