Klinger Icon transport

TRANSPORT

 • Fordonsindustri
 • Marin
 • Tågindustri
 • Flyg
 • Försvar
Klinger Icon chemistry

KEMI & PETROKEMI

 • Additiver
 • Insatsvaror till andra industrier
 • Smörjmedel
 • Raffenaderier
Klinger Icon INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR

 • Vattenledningar
 • Avloppshantering
Klinger Icon OLJA & GAS

OLJA & GAS

 • Terminaler & Depåer
 • Raffinaderier
 • Naturgasanläggningar
 • Gasförsörjning allmän industri
Klinger Icon ALLMÄN INDUSTRI

ALLMÄN INDUSTRI

 • Stålindustri
 • Gruv, Mineral och Cement-industri
 • Utveckling och konstruktion
Klinger Icon Läkemedel

Läkemedel

 • Tillverkningsprocessen
 • Förpackningsprocessen
 • Energiförsörjning
Klinger Icon ENERGI

ENERGI

 • Vindkraft, Solenergi och Vattenkraft
 • Kärnkraft
 • Kraftvärmeverk
 • Fjärrvärme distribution
 • Fjärrkyla distribution
 • Energiåtervinning
Klinger Papper & massa

Papper & massa

 • Pappers -och massa tillverkning
 • Förpackningsprocessen
 • Sågverk
Klinger Livsmedel

Livsmedel

 • Förpackningar
 • Bryggerier
 • Förädling av jordbruksprodukter
 • Mejerier

BRANSCHER

 • Transport
 • Kemi
 • Infrastruktur
 • Olja & Gas
 • Industri
 • Läkemedel
 • Energi
 • Papper & Massa
 • Livsmedel

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.