KEMI & PETROKEMI

Produktionsprocesser inom den kemiska industrin är ofta komplexa och kontinuerliga. Användning av aggressiva farliga och brandfarliga material utgör en explosionsrisk. Med alla konsekvenser som det medför för både människor och miljö.
KEMI & PETROKEMI
Chemical_square
KEMI & PETROKEMI
Produktionsprocesser inom den kemiska industrin är ofta komplexa och kontinuerliga. Användning av aggressiva farliga och brandfarliga material utgör en explosionsrisk. Med alla konsekvenser som det medför för både människor och miljö.
kemiska-produktion

Säkerhet för människor och miljö är av yttersta vikt. Det ständiga fokuset på att kontinuerligt minska antalet arbetsolyckor är en avgörande aspekt. Ett företag som stängs ner under en längre tid på grund av en olycka leder snabbt till  stora förluster. Den kemiska sektorn måste därför hantera många strikta miljö- och säkerhetsbestämmelser. Inte bara kunskap om branschen är viktigt, men det är också viktigt att välja de mest lämpliga, pålitliga och certifierade produkterna för rätt tillämpning.

 

Vi på KLINGER Sweden är medvetna om standarder, specifika krav, föreskrifter och processer och baserar våra råd på de strikta reglerna när det gäller säkerhet och produktapplikationer.

Säkerhet för människor och miljö är av yttersta vikt. Det ständiga fokuset på att kontinuerligt minska antalet arbetsolyckor är en avgörande aspekt. Ett företag som stängs ner under en längre tid på grund av en olycka leder snabbt till  stora förluster. Den kemiska sektorn måste därför hantera många strikta miljö- och säkerhetsbestämmelser. Inte bara kunskap om branschen är viktigt, men det är också viktigt att välja de mest lämpliga, pålitliga och certifierade produkterna för rätt tillämpning.

 

Vi på KLINGER Sweden är medvetna om standarder, specifika krav, föreskrifter och processer och baserar våra råd på de strikta reglerna när det gäller säkerhet och produktapplikationer.

KLINGER Schöneberg
KLINGER Sweden marknadsför och säljer KLINGER Schönebergs produkter, de uppfyller de höga kraven inom den kemiska och petrokemiska industrin.
De fokuserar på att säkra arbetsmiljö och miljö genom att tillhandahålla högkvalitativa och hållbara produkter.
KLINGER Sweden marknadsför och säljer KLINGER Schönebergs produkter, de uppfyller de höga kraven inom den kemiska och petrokemiska industrin.
De fokuserar på att säkra arbetsmiljö och miljö genom att tillhandahålla högkvalitativa och hållbara produkter.
Nu är det enkelt att välja packningsmaterial även för de tuffaste kemikalierna

Låt oss förklara i korthet varför Gore UPG är ett verkligt universalmaterial som förenklaroch förbättrar er process

Nu är det enkelt att välja packningsmaterial även för de tuffaste kemikalierna
Låt oss förklara i korthet varför Gore UPG är ett verkligt universalmaterial som förenklaroch förbättrar er process
engineer
Som ansvarig processingenjör vill man kanske inte ens tänka på de möjliga konsekvenserna av ett läckage i produktionslinjen.
För att förebygga problem behöver du veta hur du går tillväga för att välja rätt ventiler och packningar. Det ska vi kika på nu.
engineer
Som ansvarig processingenjör vill man kanske inte ens tänka på de möjliga konsekvenserna av ett läckage i produktionslinjen.
För att förebygga problem behöver du veta hur du går tillväga för att välja rätt ventiler och packningar. Det ska vi kika på nu.

Den verkliga kostnaden för en ventil består inte bara av inköpspriset, utan även av de kostnader som uppstår under ventilens hela livscykel. Kostnader på grund av tryckfall, fel, igensättningar och läckor som till slut leder till produktionsstopp blir många gånger avsevärt högre än ventilens ursprungliga inköpspris. En ventils inköpspris ska inte bestämmas utan att beakta alla relevanta kostnader under produktens livscykel.

David
”Vår framgång med Westlake har varit dubbelt så stor. Å ena sidan har vi levererat en komplett lösning för deras PVC-reaktorer. Å andra sidan förpackar vi nu dessa ventiler tillsammans och erbjuder dem till andra PVC-tillverkare under rubriken ”Lösningar för PVC-reaktorisoleringsventiler”.

David Wernet, Affärsområdeschef vid KLINGER Advantage

David
”Vår framgång med Westlake har varit dubbelt så stor. Å ena sidan har vi levererat en komplett lösning för deras PVC-reaktorer. Å andra sidan förpackar vi nu dessa ventiler tillsammans och erbjuder dem till andra PVC-tillverkare under rubriken ”Lösningar för PVC-reaktorisoleringsventiler”.

David Wernet, Affärsområdeschef vid KLINGER Advantage

Låt oss hjälpa ER med Era utmaningar!
Kontakta våra experter Redan idag!
Kemiguide-Klinger

Kemi & Petrokemi