company
Ledningssystem

Ledningssystem KLINGER Sweden

Certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015

För att leva upp till våra kunders och samarbetspartners förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet, miljö och ständiga förbättringar.

 

Som ett bevis på detta är KLINGER Sweden AB ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 – internationella standarder för kvalitets- och miljöledningssystem.

 

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Ledningssystem