€ 520 miljoner* Årlig omsättning
Total omsättning i KLINGER Group per år. (* Okonsoliderat)

60

Länder världen över

Där KLINGER finns närvarande som egna företag eller representanter till KLINGER.

2,500

Medarbetare

Vår globala arbetsstyrka uppgår till ca 2500 anställda världen över.

18

Tillverkningsenheter

För packningar, ventiler, kompensatorer etc.
€ 520 miljoner* Årlig omsättning
Total omsättning i KLINGER Group per år. (* Okonsoliderat)
60 Länder världen över

Där KLINGER finns närvarande som egna företag eller representanter till KLINGER.

2,500 Medarbetare

Vår globala arbetsstyrka uppgår till ca 2500 anställda världen över.

18 Tillverkningsenheter

För packningar, ventiler, kompensatorer etc.

Hem