€ 520 miljoner* Årlig omsättning
Total omsättning i KLINGER Group per år. (* Okonsoliderat)

80

Länder världen över

Där KLINGER finns närvarande som egna företag eller representanter till KLINGER.

2,400

Medarbetare

Vår globala arbetsstyrka uppgår till ca 2400 anställda världen över.

21

Tillverkningsenheter

För packningar, ventiler, kompensatorer etc.

€ 520 miljoner*
Årlig omsättning

Total omsättning i KLINGER Group per år. (* Okonsoliderat)

80

Länder världen över

Där KLINGER finns närvarande som egna företag eller representanter till KLINGER.

2,400

Medarbetare

Vår globala arbetsstyrka uppgår till ca 2400 anställda världen över.

21

Tillverkningsenheter

För packningar, ventiler, kompensatorer etc.

Home