market

Branscher
image

Transport

Fordonsindustri
Marin
Tågindustri
Flyg
Försvar

image

KEMI & PETROKEMI

Additiver
Insatsvaror till andra industrier
Smörjmedel
Raffenaderier

image

Infrastruktur

Vattenledningar
Avloppshantering

image

OLJA & GAS

Terminaler & Depåer
Raffinaderier
Naturgasanläggningar
Gasförsörjning allmän industri

image

ALLMÄN INDUSTRI

Stålindustri
Gruv, Mineral och Cement-industri
Utveckling och konstruktion

image

LÄKEMEDEL

Tillverkningsprocessen
Förpackningsprocessen
Energiförsörjning

image

ENERGI

Vindkraft, Solenergi och Vattenkraft
Kärnkraft
Kraftvärmeverk
Fjärrvärme distribution
Fjärrkyla distribution
Energiåtervinning

image

PAPPER & MASSA

Pappers -och massa tillverkning
Förpackningsprocessen
Sågverk

image

LIVSMEDEL

Förpackningar
Bryggerier
Förädling av jordbruksprodukter
Mejerier

BRANSCHER

Branscher