facebook  linkedin  instagram

 • PRESENTATION

  KLINGERs huvudanläggning i Gumpoldskirchen började som en liten verkstad utanför Wien men har ständigt utvidgats och är nu gruppens största tillverkningsanläggning.
 • 1
 • KLINGER Gruppen
 • KLINGER Sweden AB
 • Affärsmodell
 • Organisation
 • Statistik
 • Kvalitetsledningssystem
 • GDPR

FÖRETAGSPRESENTATION

KLINGER är en etablerad och världsledande leverantör av lösningar inom tätning, vätskereglering och nivåmätning. Företaget grundades 1886 som ett familjeföretag och är känt som en pionjär inom tätningsteknik. KLINGER har en global kundbas och levererar pålitliga produkter över hela världen för användning inom petrokemi, kemi, industri, infrastruktur och transport.

I dag består KLINGER Group av fler än 40 företag och har fler än 60 anläggningar för tillverkning, distribution och service över hela världen. KLINGER Group har ca 2370 medarbetare och hade 2017 en omsättning på ca 500 miljoner euro.

För mer information, besök oss på http://www.klinger-international.com.

 

Presentation  Code of Conduct PDF 

VISION
» Klinger Sweden skall vara ett växande kunskapsföretag inom tätningar, packningar och ventiler.
» En nationellt ledande leverantör till större industrikunder inom OEM och MRO segmenten,
» Vår framgång bygger på teamwork.

MISSION
» Klinger Sweden erbjuder kundanpassade tätningslösningar som förenklar köparens och deras kunders vardag och ger kunden en ökad lönsamhet.

KOMMERSIELLT SYNSÄTT

För att kunna betjäna våra kunder på ett effektivt sätt siktar KLINGER på att finnas kvar bland de tre främsta leverantörerna på alla viktiga marknader (mätt i försäljning/region)

TILLVERKNING

Nedanstående produktlinjer tillverkas samtidigt i 19 anläggningar: 

>> Tätning

>> Mjuka packningar

>> Metallpackningar

>> Grafitark

>> Packningar

>> Vätskereglering

>> Kulventiler

>> Kolvventiler

>> Spjällventiler

>> Glasnivåmätare

DISTRIBUTION

>> 19 globalt placerade KLINGER-ägda distributionsföretag

>> globalt nätverk med externa ombud

>> representativa kontor har etablerats i tillväxtregioner såsom Ryssland och Sydostasien

TJÄNSTER

>> Omfattande sortiment med tillämpnings-relaterade tjänster erbjuds genom varje KLINGER-etablering över hela världen.

>> Tjänsterna inkluderar tillskärning av packningar, installationshjälp, utbildning, omtestning av produkter och assistans på plats alla dagar dygnet runt

organisation-chart-content
Net Sales per Geographical Area
image

>> Europe

>> America

>> Asia and Australia

>> Africa

Net Sales per Market
image

>> Industrial

>> Chemical

>> Infrastructure

>> Petro-Chemical

>> Transportation

Net Sales per Product Group
image

>> Sealing

>> Fluid Control

>> Associated Products

>> Services

>> Instrumentation

 

ISO 9001 2015 TM intertekCertifierade enligt ISO9001:2015

För att leva upp till våra kunders och samarbetspartners förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar.Som ett bevis på detta är KLINGER Sweden AB ISO-certifierade enligt ISO9001:2015 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden.För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna internaoch externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Certifikat  Kvalitetspolicy  Miljöpolicy