products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

Hydraulik

Hydrauliktätningar är en viktig komponent i hydrauliska system och används för att förhindra läckage av vätskor som hydraulolja och gaser i en mängd olika applikationer, från tunga maskiner till flygplan. Dessa tätningar kan bestå av en mängd olika material, inklusive gummi, plast, metall eller en kombination av dessa.

Läs mer

Det finns flera olika typer av hydrauliktätningar, inklusive kolv- och stångtätningar. Kolv- och stångtätningar är utformade för att passa på kolv- eller stångcylindrar och förhindra läckage från respektive ände. Kolv- och stångtätningar kan också ha olika former och storlekar beroende på applikationen, och är ofta tillverkade av högkvalitativt material som klarar höga tryck och temperaturer.

Valet av hydrauliktätning beror på applikationen och dess krav. Till exempel kan en högpresterande hydraulisk applikation som en flygplansmotor kräva tätningar som är tillverkade av högkvalitativt material som klarar höga temperaturer och kemiskt aggressiva miljöer. En annan applikation som en lyftkran kan kräva tätningar som är tillverkade av mer slitstarkt material för att klara tunga belastningar och repeterade rörelser.

Installationen av hydrauliktätningar är också viktig för att uppnå optimal tätningseffektivitet. Rätt montering av tätningar och kontroll av tätningsspår är nödvändigt för att undvika läckage. Det är också viktigt att se till att tätningselementet är rent och fritt från föroreningar som kan minska tätningseffektiviteten.

Sammanfattningsvis är hydrauliktätningar en viktig komponent i hydrauliska system som förhindrar läckage av vätskor och gaser. Genom att välja rätt typ av tätning och se till att de installeras korrekt kan man undvika kostsamma reparationer och underhåll och förlänga livslängden på hydrauliska system.