products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

PACKNINGSKRATSAR

Finns i följande dimensioner:
    • Nr 1. för boxpackning 6,5 till 9,5 mm
    • Nr 2. för boxpackning 9,5 till 12,5 mm
    • Nr 3. för boxpackning 12,5 till 16,0 mm
    Nr 4. för boxpackning över 16,0 mm

image