company
100 år med KLINGER kolvslidsventil KLINGER KVN

2022-11-24 | AFFÄRSNYHETER

100 år med KLINGER kolvslidsventil KLINGER KVN

KLINGER kolvslidsventil – unik och såld miljontals gånger har jubileum!

År 1922 – för exakt 100 år sedan – konstruerade Richard Klinger den första ventilen med ett elastiskt, utbytbart tätningssystem för högre temperaturområden: KLINGER-kolvventilen. Från 1923 och framåt tillverkade KLINGER även avstängningsventiler med cylindriska kolvar som avstängningselement och utbytbara ventilringpaket. Under tidens lopp har tätningsmaterialen anpassats till motsvarande, tillämpliga industristandarder. Den beprövade principen för driften av tätningssystemet är dock fortfarande samma standard som används idag.
KLINGER kolvventil markerade uppfinningen av den klassiska industriventilen och lade grunden för pionjärrollen inom kolvslidsventilteknologi.
Enkel att göra underhåll in-line
KLINGER-kolvventilen, med det elastiska tätningssystemet, är specialventilen för de högsta kraven på täthet. Kolvslidsventilen (KVN) kan också enkelt göra mål med in-line service, d.v.s. underhåll i installerat tillstånd.
Imponerande teknik
Tätningssystemet skapas av en kolv av rostfritt stål, som omsluts av två elastiska ventilringar. Den övre ventilringen säkerställer täthet mot atmosfären medan den nedre ger en tillförlitlig tätning i hålet. Ventilringarnas stora tätningsyta ger därmed optimal tätning. För att möjliggöra enkel manövrering även vid högt differenstryck är kolvarna i serie KVN VIII, DN 65 till 200, utförda tryckbalanserat. När ventilen stängs trycker kolven bort föroreningar som kan finnas i mediet från insidan av den nedre ventilringen. Som en konsekvens kan även förorenade medier på ett tillförlitligt sätt förslutas och skador på tätningsytan upphävas.
Utveckling under decennierna
Under 100 år har kolvventilen alltid presenterat sig som den senaste tekniken, och genom kontinuerlig utveckling, i olika utföranden och variationer.
KLINGER kolvventil lämnar inga frågor obesvarade när det gäller dess användningsområde. Oavsett om det krävs en “Fire Safe”, en “Oxygen version” eller en ventil enligt tyska “TA-Luft” – ett flertal inspektioner och certifikat understryker driftsäkerheten och garanterad täthet.
Idag används produkten över hela världen en miljon gånger om, med olika anslutningstyper (fläns, gängade, stum- och hylsvetsändar) och i olika utföranden.

100 år med KLINGER kolvslidsventil KLINGER KVN