products
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

 

2017-09-29 | AFFÄRSNYHETER

För att leva upp till våra kunders och samarbetspartners förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna
och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Vi har nu uppgraderat kvalitetsledningssystemet enligt utgåva ISO 9001:2015. Det gick mycket bra och vi fick några noteringar att ta hänsyn till. De stora förändringarna som vi anser är till nytta är framförallt kravet på att identifiera risker och möjligheter samt fokus på ledningens engagemang.

Vi anser att den nya utgåvan har utvecklat ISO-standarden i rätt riktning. Detta förnyade angreppssätt stödjer vårt sätt att arbeta. Det gillar vi!

image

Certifikat