products
Samarbete, förtroende, fokus och öppenhet

Samarbete, förtroende, fokus och öppenhet

Samarbete, förtroende, fokus och öppenhet

 

2018-04-26 | AFFÄRSNYHETER

Engagerade och motiverade medarbetare är av yttersta vikt för oss, därför behöver vi veta vad våra medarbetare tycker. Vi har valt att använda oss av verktyget &frankly som

Resultatet från 2017 års pulsade medarbetarenkät är sammanställd. De övergripande resultaten är överlag bra. Svarsfrekvensen ligger på 83 procent besvarade frågor i snitt, det är en bra siffra och samma som i analysen för 2016 men den kan alltid förbättras. &Frankly är ett bra verktyg för att se hur vi mår i teamet och i företaget och ger oss bra förutsättningar i vårt arbetsmiljöarbete.

Det som framträder som mest positivt är återigen bland annat teamkänslan och att man trivs och är positiv till sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Många känner att de trivs bra med sina kollegor och just teamkänslan är något som återkommer som positivt i svaren.

På frågan ”Hur skulle du beskriva vårt bemötande mot varandra” så är värdet 89% respektfullt, vilket är en mycket hög siffra.

Från vecka 11 till vecka 39 har snittet på frågan ”Hur skulle du beskriva ditt jobb” ändrats från 68% till 83% mot svaret ”En stor passion”.

När medarbetarna på KLINGER Sweden själva med ord får beskriva vad som är det bästa med sitt arbete och sin arbetsplats hittar vi ord som; arbetskollegorna, teamwork, gemenskapen, frihet, öppet, framåtandan, utvecklingen, tillit, roligt, vision, optimism, skön stämning, omväxlande.

Vi har under 2017 arbetat mycket med delaktighet, information och öppenhet, det är viktigt att alla känner till våra mål och vår vision och våra värderingar. Resultatet på frågan om man får tillräcklig information om företaget och om KLINGER koncernen var 2016 ca 70% vilket har ökat till 82% 2017, en klar förbättring och kan förklaras med tex vår personaltidning VISTA som kommer ut ca 4ggr/år.

Organisationen har förändrats under 2017 och nya befattningar har tillsats under året vilket gett mer resurser för uppföljning och arbete med teamet. Vår kultur på KLINGER Sweden anses av medarbetarna vara ledord som SAMARBETE, FÖRTROENDE, FOKUS och ÖPPENHET.

De områden vi ser kan utvecklas är tex kompetensutveckling, vilket vi redan nu arbetar mycket med i form av intern personlig utbildning i tex produktkunskap, kvalitetssystemet, logistik osv.

Likabehandling oavsett utbildning, kön eller ålder är mycket viktigt och det är en självklarhet att vi alla är respektfulla mot varandra oavsett titel, ålder eller kön.

Nu fortsätter vårt arbete 2018 med att fokusera på våra identifierade förbättringsområden och öka våra redan fina resultat i &Frankly.