products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

Egraflex Steelflon

Egraflex Steelflon Waveline-WLP®-Special packningar

 

Utmaning

Minska utsläpp

Användningen av giftiga, miljöskadliga eller helt enkelt dyra gasformiga medier ställer extremt höga krav på tätningstekniken med målet om mycket låga utsläpp.
 
Ofta spelar ekonomiska och säkerhetsrelaterade aspekter en viktig roll även för operatören.

 

Lösning

Egraflex Steelflon Waveline-WLP® uppfyller de viktigaste kriterierna för anläggningsoperatören:
» mycket låga utsläpp för att minska miljöpåverkan samt öka säkerhet och ekonomi (enligt utkastet till VDI-direktiv 2440) i form av extremt lågt yt- och tvärsnittsläckage
» universell användning för enkel förvaring och tillgänglighet
» installationssäkerhet genom lätt hantering och enkel demontering

 

STRUKTUR:

PLÅTENS INRE STRUKTUR BESTÅR AV FLERA 0,5 MM LAGER AV HÖGKVALITATIV GRAFITFILM OCH 0,05 MM LAGER AV PLÅT OCH ROSTFRI STÅLFOLIE.
YTAN BESTÅR AV ETT INLÄGG AV ROSTFRITT STÅL BELAGD MED ETT 0,05 MM SKIKT AV PTFE.
HELA MATERIALKOMPOSITIONEN ÄR FRI FRÅN LIM

Waveline-WLP® design
» minskar tvärsnittsläckage genom förkomprimering av packningen
» minskar ytläckage genom “O-ringeffekt”
» reducerar ytläckage av en flänspackning på ett unikt sätt
» Den ger förbättrad och enkel installation tack vare ökad styvhet

 

image

 

Fördelar

» minimalt läckage (se laboratoriediagram för materialtestning)
» uppfyller läckagekrav enligt VDI-direktivet 2440 och TA Luft
» startar vid 10 N/mm2 läckagehastighet 0,0001 mg/s m (DIN 28090-1)
» mediaresistens på 1,4571 och/eller PTFE
» brett utbud av applikationer
» ingen mätbar krypning
» hög utblåsningssäkerhet
vsnabbt byte eftersom packningar inte fastnar på packningsytor
» ingen förorening av medium på grund av packning
» ingen kontaminering av packningen med giftiga medier
» lagringskostnadsminskning på grund av packningens universella karaktär (PN och klasstäckning med “unitec”-design)
» hög installationssäkerhet och förbättrad hantering genom Waveline WLP® princip

Egraflex Steelflon

 

 

Teknisk Information

FilnamnLadda ner
Egraflex SteelflonLadda ner