products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

Radialtätningsprodukter

Radialtätningar, också kända som axeltätningar, används för att förhindra läckage av vätskor eller gaser mellan en roterande axel och en fast yta, som ett motorblock eller en pump. De består vanligtvis av två huvuddelar – ett tätande element, vanligtvis en elastomer eller en kombination av elastomer och metall, och en stödstruktur som ger stabilitet och stöd till tätningen.

Läs mer

Det finns flera olika typer av radialtätningar, inklusive kontakt- och avståndstätningar. Kontakttätningar, som också kallas läpp- eller axelringar, består av ett flexibelt tätningselement som är direkt i kontakt med axeln. Avståndstätningar, å andra sidan, är inte i direkt kontakt med axeln och har istället ett mellanrum mellan tätningselementet och axeln.

Valet av tätningstyp beror på applikationen och de krav som ställs på tätningen, som till exempel hastighet, tryck, temperatur och kemisk kompatibilitet. Kontakttätningar är vanligtvis mer lämpade för applikationer med högre hastigheter, medan avståndstätningar är mer lämpliga för applikationer med högre tryck.

En viktig faktor att överväga vid användning av radialtätningar är installationen. Det är viktigt att tätningselementet inte överbelastas eller vrids, eftersom detta kan orsaka permanent skada på tätningen och leda till läckage. Dessutom är det viktigt att tätningsspåret är korrekt dimensionerat och rengjort för att undvika förorening och öka tätningseffektiviteten.

I sammanfattning är radialtätningar viktiga komponenter för att förhindra läckage i roterande axlar och maskiner. Genom att välja rätt tätningstyp och se till att de installeras korrekt kan man förlänga livslängden på utrustningen och undvika kostsamma reparationer och underhåll.