products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

KLA-4760 typ BA

KLA-4760 TYP BA

Återströmningsskydd

 

Flänsar DN65 till DN250 DIN/EN PN10

 

Max upp till 10 bar

 

Hus av gjutjärn eller segjärn

 

Beskrivning

Återströmningsskyddet är av typ BA och täcker skydd av vätskekategori 4 enligt SS-EN 1717.

 

Används för att skydda tappvattensystem internt och externt mot återströmning via hävert och övertryck.

 

Utformat för att skydda dricksvattensystem från kontaminering av förorenade vätskor som inte innebär toxiska eller mikrobiologiska risker för folks hälsa enligt definitionen från hälsomyndigheterna.
Består av dubbla backventiler och en mellanliggande tryckstyrd kammare med dränering.

 

Måste som ett absolut krav installeras som komplett skyddsmodul tillsammans med ett separat smutsfilter samt avstängningsventiler för inlopp och utlopp.

 

Standardutförande

Hus av gjutjärn eller segjärn och Epoxybeläggning

image

Teknisk Information

FilnamnLadda ner
KLINGER Ventiler – översiktsbroschyrLadda ner
KLA-4760-BA_aterstromningsskydd_170312Ladda ner
Säkra flänsförbandLadda ner