products

New call-to-action

rätt kulventil
Har du frågor eller funderingar?

Kulventil

Rätt kulventil för alla era applikationer

En kulventil reglerar ett flöde, vanligen genom en 90-gradig rörelse av en genomborrad kula monterad i ett ventilhus. En kulventil används nästan uteslutande för ON/OFF men kan i vissa fall levereras med en V-port för grovreglering/kontrollerad avstängning. Kulventilen är väldigt vanligt förekommande och har många fördelar så som enkel anpassning, låg tryckförlust och hög säkerhet. Vid behov av service så sker också detta väldigt enkelt och beroende på utförande kan det ske utan att demontera ventilen från rörsystemet.

Undvik onödigt slitage och oplanerade driftsstopp. Läs guiden om hur du väljer rätt kulventil för att få långsiktig täthet och minimalt underhåll.

Läs mer

Påverkningsfaktorer för funktionen av en kulventil är slitande fluider, höga tryck, låga tryck, krav på olika certifieringar som EN488:2015, Fire Safe, EN 161 etc. Hjärtat hos en kulventil och om man skall peka på den enskilt viktigaste parametern för en driftsäker ventil över tid är ventilens tätningssystem.

En kulventil kan levereras i flera olika typer av utförande, med olika typer av anpassningar och anslutningar. Några vanligt förekommande typer är: Tredelad, tvådelad, helsvetsad, kompaktutförande samt tre/fyrvägs-kulventil.

Vanligt förekommande anslutningar är långa svetsändar, korta svetsändar, in-och utvändig gänga, korta flänsar, långa flänsar.

Det är ofta förekommande att kulventilen skall manövreras med hjälp av ett manöverdon, dessa skall då monteras ihop och då har ofta ventilen en montagefläns med ISO-topp.

En kulventil kan också levereras med fullt eller reducera genomlopp beroende på vilken parameter som är mest styrande vid valet.

För samtliga ventiltyper så är även kulventilen anpassad och designad för olika temperaturer och tryck, man anger systemets designtryck i PN eller ANSI-klass.

För att förstärka din ventil eller för att få ner vridmomentet som krävs för att manövrera din ventil så kan man välja en kulventil som är dubbelt lagrad, en så kallad ”trunnion mounted” kulventil. Vid stora dimensioner och flöden så blir trycket som belastar tätningarna nedströms höga med flytande kula, i många fall 10-tals ton. Med hjälp av en bottenlagring så gör friktionsminskningen att mindre manöverdon kan väljas.

Klinger Sweden AB har ett fullt sortiment av kulventiler, där vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för alla tänkbara applikationer och anslutningar. Våra tredelade kulventiler är modulärt uppbyggda och kan på så sätt anpassas på maximalt vis. Vårt flexibla förspända tätningssystem löser de allra tuffaste applikationerna inom t.ex. Papper & Massa, Energi/fjärrvärme, Stål, med fler