products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

Kägelventiler

Kägelventiler

Kägelventiler styrs av en vridbar rörelse, där käglan skruvas mot ventilens säte. Detta kan göras med handratt eller manöverdon. En kägelventil tätar bra i stängt läge, var dock vaksam så att utförandet och fluiden stämmer överens.