products

New call-to-action
Har du frågor eller funderingar?

Kilslidsventiler & Skjutspjällsventiler

Kilslidventiler

En kilslidsventil är den vanligaste ventilen för vattenförsörjningssystem. Den används vanligtvis för att helt stänga av vätskeflödet eller, i helt öppet läge, ge fullt flöde i en rörledning.

Läs mer

Kilslidsventiler används ofta för att isolera specifika områden av vattenförsörjningsnätet under underhåll, reparationsarbeten, nya installationer, samt för att omdirigera vattenflödet genom hela rörledningen. De är installerade i rörledningar som avstängningsventiler och bör inte användas som styr- eller reglerventiler. Spjällventiler används ofta när minsta tryckförlust och fullt genomlopp behövs.

En Skjutspjällsventil styr flödet genom att lyfta spjällsskivan (öppen) och sänka spjällskivan (stängd). Således används den antingen i helt stängt eller helt öppet läge. När den är helt öppen har en typisk skjutspjällsventil inget hinder i flödesvägen, vilket resulterar i en mycket låg tryckförlust. Eftersom ventilen måste vridas flera gånger för att gå från öppet till stängt läge, förhindrar den långsamma driften även tryckslag/vattenhammareffekter.

De är lämpliga för de flesta vätskor inklusive ånga, vatten, olja, luft och gas. Om vätskan är mycket trögflytande kan en speciell typ av skjutspjällsventil användas. Ventiler som används i huvudledningarna som transporterar olja eller gas måste vara med fullt genomlopp eller genom en rörkonstruktion som möjliggör smidig passage av till exempel piggar som används för rengöring eller övervakning/besiktning av rörledningar. Sådana skjutspjällsventiler benämns oftast som fullflödesventiler.

Spjällsventiler har högre höjd än kulventiler på grund av deras höga hus och uppåtgående spindel- och rotationsrörelse för stigande spindeldesign. Dessa ventiler använder ett spjäll i ventilhuset för att stoppa, begränsa eller tillåta fullt flöde av vätskor. Spjället är vanligtvis kilformat. När ventilen är vidöppen dras kilen helt in i ventilhuven. Detta lämnar flödespassagen genom ventilen helt öppen utan flödesbegränsningar.